Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын зар
Жинст Увс ХК-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн 2018 оны 3 сарын 19-ний өдрийн
тогтоолын дагуу Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг зарлаж байна.


ХУРАЛД БЭЛТГЭХ ЯВЦАД ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ТАНИЛЦАЖ БОЛОХ БАРИМТ БИЧГИЙН ЖАГСААЛТ:

 • Жинст Увс ХК-ийн нэгдэх гэрээ, журмын төсөл
 • Жинст Увс ХК-ийн дүрмийн төсөл (шинэчилсэн найруулгыг батлах);
 • Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар хэлэлцэх асуудалд санал өгөх Саналын хуудасны загвар;
 • Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын дэг;
 • Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тогтоолын төсөл.

Хувьцаа эзэмшигч та ажлын өдрүүдэд 9:00 – 18:00 цагийн хооронд Ард Санхүүгийн Нэгдэл ХК-ийн Сүхбаатар дүүрэг, 8 хороо, Ерөнхий сайд Амарын гудамж-2, Ард Холдингсын байр, 2 давхарт ирж хурлын материалтай танилцах боломжтой.

Хуралд биеэр оролцох боломжгүй хувьцаа эзэмшигчдийн саналыг урьдчилан өгөх боломжоор хангаж Ард Секюритиз ҮЦК ХХК компанийн Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, Ерөнхий сайд Амарын гудамж, Ард Холдингсын байр хаягаар дамжуулан авах ба саналын хуудсыг авах сүүлийн хугацаа 2018 оны 4 сарын 28-ны өдрийн 14:00 цаг байна.


 • Холбоо барих хүний нэр: ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга Ж.Дамбаасүрэн
 • Утас: 7707 8080, 8805 1582

Хурлын материал татах


ХУРАЛ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ КОМИССХУРАЛ ХУРАЛДУУЛАХ ГАЗАР:

Монгол Улс, Улаанбаатар хот, Ерөнхий сайд Амарын гудамж-15, Туушин зочид буудал, Соёмбо хурлын танхим

ХУГАЦАА: 2018 оны 4 сарын 28-ны өдрийн 14:00 цаг

КОМПАНИЙН ОНООСОН НЭР: Жинст Увс ХК (Хөрөнгө Оруулагч Үндэстэн ХК)

ХУРЛЫН ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДАЛ:

 • 2017 оны санхүүгийн болон үйл ажиллагааны тайланд Төлөөлөн удирдах зөвлөл (цаашид “ТУЗ” гэх)-ийн гаргасан дүгнэлтийг батлах тухай;
 • ТУЗ-ийн гишүүдийн бүрэн эрхийг хугацаанаас нь өмнө дуусгавар болгох тухай;
 • ТУЗ-ийн гишүүдийг кумулятив аргаар сонгон томилох тухай;
 • Жинст Увс ХК-д Ард Санхүүгийн Нэгдэл ХК-ийг нэгтгэх замаар хоёр компани нэгдэх тухай;
 • Жинст Увс ХК-д Ард Санхүүгийн Нэгдэл ХК-ийг нэгтгэж буйтай холбогдуулж компанийн дүрмийн шинэчилсэн найруулгыг батлах тухай;
 • Жинст Увс ХК-ийн нэрийг Ард Санхүүгийн Нэгдэл ХК болгон өөрчлөн батлах тухай;
 • Компанийн үйл ажиллагааны чиглэлийг өөрчлөх тухай;
 • Бусад асуудал;

Бүртгэлийн өдөр: 2018 оны 4 дүгээр сарын 12-ны өдөр